စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကာလများအတွင်း မြန်မာ့သဘာဝသယံဇာတများ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအား ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်း (သစ်တောနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကဏ္ဍ)

မြန်မာနိုင်ငံသည် သယံဇာတပေါကြွယ်ဝသည့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သော်လည်း ဖွဲ့ဖြိုးမှုအနည်းဆုံး၊ အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံများစာရင်းတွင် ပါဝင်နေပေသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁) ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရန်အတွက် တာဝန်ရှိသည့် စစ်တပ်သည် ပြည်သူလူထုက ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားသည့် နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များအား မတရားဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး နိုင်ငံတော်အာဏာကို အဓမ္မ သိမ်းယူခဲ့ပြန်သည်။ အာဏာသိမ်းမှု နောက်ဆက်တွဲအနေဖြင့် ပေါကြွယ်ဝသည့် မြန်မာ့သယံဇာတများ ထပ်မံဆုံးရှုံးမှု ဖြစ်ပေါ်လာမည့် အနေအထားများ ရှိလာနိုင်သဖြင့် သယံဇာတကာကွယ်ရေးတွင် ပြည်သူများ၏ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုများသည် အလွန်အရေးပါသည့် အခန်းကဏ္ဍတွင် ရှိလာသည်ကို ပြည်သူများ သိရှိနိုးကြားလာကြစေရန် ရည်ရွယ်၍ ဤစာတမ်းအား ပြုစုရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ စစ်အုပ်ချုပ်ရေး ကာလများတွင် သယံဇာတပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ၊ အခွင့်အာဏာများအား အလွဲသုံးစားပြု၍ လုပ်ဆောင်ခဲ့မှုများကို နည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့် ဆန်းစစ်ဖော်ထုတ်ထားပါသည်။

ဤစာတမ်းတွင် သယံဇာတနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနမှ စီမံခန့်ခွဲလျှက်ရှိသည့် သဘာဝသယံဇာတများဖြစ်သည့် သစ်တော/သစ်သယံဇာတ၊ မြေသယံဇာတ၊ သတ္တုသယံဇာတနှင့် အခြားသယံဇာတများအား ယခင်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကာလ၊ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအသွင်ပြောင်း ဒီမိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးကာလ၊ အရပ်သားတပိုင်း ဒီမိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးကာလနှင့် စစ်အာဏာသိမ်းကာလဟူ၍ ကာလအပိုင်းအခြား (၄) မျိုးဖြင့် လေ့လာဆန်းစစ် ဖော်ထုတ်ထားပါသည်။

ဤစာတမ်းအပိုင်းတွင် သစ်တော/သစ်သယံဇာတနှင့် မြေသယံဇာတ စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ မူဝါဒအမှားများ၊ အုပ်ချုပ်မှုအမှားများနှင့် ပြည်သူတို့၏ ထိခိုက်နစ်နာမှုများကို သိသာထင်ရှားသည့် ဖြစ်ရပ်များစွာဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။ ယခင်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကာလ ထိခိုက်နစ်နာမှုများမှ သင်ခန်းစာရယူ၍ စစ်အာဏာသိမ်းကာလ လတ်တလော ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် နည်းလမ်းများနှင့် ရေရှည် သယံဇာတစီမံအုပ်ချုပ်မှုများအတွက် ပြည်သူပြည်သားများအနေဖြင့် မည်သို့ ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ကို ဖော်ထုတ်တင်ပြထားပါသည်။