ဒုတိယဝန်ကြီး၏ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်

ဒုတိယဝန်ကြီး ခွန်းဘီထူး

ခွန်းဘီထူးသည် ကယန်းလူမျိုးဖြစ်ပြီး ၁၉၈၄ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၁၂)ရက်နေ့တွင် မွေးဖွားခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ကယန်းမျိုးဆက်သစ်လူငယ်အဖွဲ့တည်ရှိရာ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ သွားရောက်၍ အဖွဲ့တွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံကျောင်းသားလူငယ်များသမဂ္ဂ SYCB တွင် (၂)နှစ်ခန့်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့နှင့် ချက်သမ္မတနိုင်ငံများရှိ နိုင်ငံခြားရေးရာသင်တန်း (Foreign Affair Training) သင်တန်းကျောင်းသို့ သွားရောက်၍ နိုင်ငံတကာ လော်ဘီပညာရပ်ကို သင်ယူခွင့်ရရှိခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့ အစည်းများ၊ အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများ Non Government Organization (NGO) တွင် လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်လျက် နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးပညာ၊ အုပ်ချုပ်ရေးပညာ၊ ပြည်သူ့ရေးရာမူဝါဒနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုပညာ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ရေးဆွဲခြင်း ဆိုင်ရာပညာ စသည့် နိုင်ငံရေးနှင့် ပြည်သူ့ ရေးရာစီမံခန့်ခွဲမှု ပညာရပ်များကို လေ့လာခဲ့ပါသည်။

၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ကန့်ကွက်မဲပေးရေး လှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်ခဲ့သည့်အတွက် ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၂ ခုနှစ်အထိ ထောင်ကျခဲ့သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ကယန်းမျိုးဆက်သစ်လူငယ် အဖွဲ့၏ ဥက္ကဌအဖြစ် လည်းကောင်း၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ကရင်နီလူငယ်များသမဂ္ဂတွင် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးအဖြစ် လည်းကောင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ 

Currently, he has been assigned as a Deputy Minister for the Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation of the National Unity Government of Myanmar.

နောက်ဆုံးဖြည့်စွက်သည့်နေ့စွဲ ဇွန်လ ၂၀ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်