ဖော်ပြချက်များ

ကြေညာချက် (၁၅/၂၀၂၁)

နိုင်ငံ၏ သယံဇာတများအား ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းပေးလျက်ရှိသည့် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ (PDF) များအား မှတ်တမ်းတင် ဂုဏ်ပြုကြောင်းကြေညာခြင်း

ဆက်ဖတ်ရန်

ကြေညာချက် (၁၄/၂၀၂၁)

အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ လက်အောက်ခံ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ဝန်ထမ်းအသစ်များခန့်ထားမှုနှင့် ရာထူးတိုးမြှင့်မှုများမှာ

ဆက်ဖတ်ရန်

ကြေညာချက် (၁၃/၂၀၂၁)

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်များတွင် အမျိုးသားညီညွှတ်ရေးအစိုးရ၊ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများသို့ အကြောင်းကြားခြင်း

ဆက်ဖတ်ရန်

ကြေညာချက် (၁၂/၂၀၂၁)

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် (၁၂/၂၀၂၁)

ဆက်ဖတ်ရန်

ကြေညာချက် (၁၁/၂၀၂၁)

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် (၁၁/၂၀၂၁)

ဆက်ဖတ်ရန်