မျှော်မှန်းချက်

မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း မှီတင်းနေထိုင်ကြသော တိုင်းရင်းသားပြည်သူများ၊ ပစ္စုပ္ပန်နှင့်အနာဂတ် မျိုးဆက်များ၏ လူမှုစီးပွားရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ရေးနှင့် အေးချမ်းလုံခြုံစွာ နေထိုင်နိုင်ရေးအတွက် ကောင်းမွန်သော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သာယာဝပြောသော လူမှုဝန်းကျင်ကို ထူထောင်ထိန်းသိမ်းရန်။

ရည်ရွယ်ချက်

၁။ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၏ ကြားကာလ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပဋိညာဉ်ပါ အစီအမံများကို မြန်ဆန်သွက်လက်ထိရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် CDM လှုပ်ရှားမှု ဆက်လက်ရှင်သန်အားကောင်းစေရေး၊ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအတွက် အထောက်အပံ့ဖြစ်စေမည့် လုပ်ငန်း၊ လမ်းကြောင်းများ ဖြတ်တောက်ရေးနှင့် သယံဇာတ စီမံအုပ်ချုပ်ခြင်း ဆိုင်ရာ အခွန်ဝင်ငွေများရရှိရေး အစီအမံများကို ပြည်သူနှင့်အတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်၊

၂။ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး၊ တိုင်းရင်းသားပြည်သူများ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိရေး၊ ပစ္စုပ္ပန်နှင့်အနာဂတ်မျိုးဆက်များအတွက် ရေရှည်တည်တံ့သော လူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးရေးကို ရှေးရှုသည့် ဖက်ဒရယ်သယံဇာတဆိုင်ရာ မူဝါဒ၊ မဟာဗျူဟာနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ရန်။

၃။ သဘာဝသယံဇာတ၊ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များထိန်းသိမ်းရေး၊ အမျိုးသားရေး ဝိသေသလက္ခဏာများ ရေရှည်တည်တံ့ရေး၊ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအပေါ် ရင်ဆိုင်တုံ့ပြန် နိုင်ရေးတို့ကို ဦးတည်လျှက် ပြည်သူဗဟိုပြု သဘာဝသယံဇာတနှင့်ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်တစ်ရပ် ချမှတ်ဆောင်ရွက်ရန်။

အခြေခံမူများ

၁။ ဌာနေတိုင်းရင်းသားများအပါအဝင် ပြည်သူများ၏ မြေနှင့်သဘာဝသယံဇာတများဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများကို အသိအမှတ်ပြုလျှက် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်၊ လက်ဝယ်ထားရှိခွင့်၊ စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်၊ အကျိုးကျေးဇူးများကို ရရှိခံစားပိုင်ခွင့်များကို အပြည့်အဝ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မည်။

၂။ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်အတူ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကို ဟန်ချက်ညီညီ ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရန် ရေ၊ မြေ၊ သစ်တော၊ ဓာတ်သတ္တု၊ ကျောက်မျက်၊ ပုလဲ၊ ရေချိုရေငန် ရေသယံဇာတများ၊ ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲနှင့် အခြားသဘာဝသယံဇာတပစ္စည်းများကို စီမံခန့်ခွဲရာတွင် ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုမရှိသော၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု အနည်းဆုံးဖြစ်သော နည်းစနစ်များကို ကျင့်သုံးမည်။

၃။ သဘာဝသယံဇာတများ စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် တာဝန်ယူမှု/ တာဝန်ခံမှုရှိသော၊ အများပြည်သူ ယုံကြည် ကိုးစားထိုက်သော အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ စုဖွဲ့မှုကို အားကောင်းအောင် ဆောင်ရွက်မည်။

၄။ သဘာဝသယံဇာတ ထုတ်ယူသုံးစွဲခြင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်းတို့မှ ရရှိလာသော အကျိုးကျေးဇူးများကို ပြည်ထောင်စုအဆင့်အစိုးရနှင့် ပြည်နယ်အဆင့်အစိုးရများအကြား မျှတမှန်ကန်စွာ ခွဲဝေအသုံးချနိုင်မည့် ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်တစ်ရပ် ထူထောင်နိုင်ရန် ဒေသအခြေအနေနှင့် သင့်လျော်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဘဝဆိုင်ရာ အနိမ့်ဆုံး စံသတ်မှတ်ချက်များ ထားရှိဆောင်ရွက်မည်။

၅။ ပစ္စုပ္ပန်နှင့်အနာဂတ်မျိုးဆက်များ၏ အကျိုးငှာ သဘာဝသယံဇာတများ၊ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများကို အကျိုးရှိထိရောက်စွာ စီမံခန့်ခွဲမှု ရှိ၊ မရှိ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့် လိုက်နာစေခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် အားလုံးပါဝင်၍ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသော စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုသည့် စနစ်တစ်ရပ် ဖော်ဆောင်မည်။

၆။ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအပေါ် ရင်ဆိုင်တုံ့ပြန်နိုင်သည့် လူနေမှုဘဝများကို ဖြစ်ပေါ်စေရေးအတွက် သဘာဝအခြေခံ ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ၊ ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု နည်းပါးသော ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေမည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ ရေရှည်တည်တံ့သော ပြန်လည် ပြည့်ဖြိုးမြဲ စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်သည့် နည်းပညာများ အသုံးပြုခြင်း အစရှိသည့် အစိမ်းရောင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို အားပေးမြှင့်တင်မည်။

၇။ မြို့ပြနှင့် ကျေးလက်နေပြည်သူများ၏ အခြေခံလိုအပ်ချက်များ ဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်နှင့် လူမှုစီးပွား ထာဝစဉ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် စုပေါင်းခေါင်းဆောင်မှု၊ စုပေါင်းအားထုတ်မှုကို အားပေးသည့် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု အနည်းဆုံးဖြစ်သော၊ ပြည်သူဗဟိုပြု သဘာဝသယံဇာတနှင့်ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲမှုကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ဆောင်ရွက်မည်။

၈။ ပြည်သူလူထုအကြား သဘာဝသယံဇာတနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်နှင့် အသိပညာ တိုးပွားစေရေးအတွက် အသိပညာပေးလုပ်ငန်းများနှင့် သုတေသနလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မည်။

၉။ အုပ်ချုပ်မှုအဆင့်ဆင့်နှင့် ကဏ္ဍအသီးသီးရှိ ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ စီမံကိန်းများနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ရာတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်။

၁၀။ ကမ္ဘာမြေနှင့် နိုင်ငံအတွက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည့် သယံဇာတနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ စာချုပ်များ၊ သဘောတူညီချက်များတွင် ပြည်သူ့အကျိုးစီးပွားကို ရှေးရှု၍ ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်မည်။

နောက်ဆုံးဖြည့်စွက်သည့်နေ့စွဲ ဇွန်လ ၂၀ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်