ကြေညာချက် (၁၄/၂၀၂၁)

အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ လက်အောက်ခံ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ဝန်ထမ်းအသစ်များခန့်ထားမှုနှင့် ရာထူးတိုးမြှင့်မှုများမှာ တရားမဝင်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်