ကြေညာချက် (၁၆/၂၀၂၁)

သစ်အခြေခံ အသုံးပြု (သစ်စက်၊ သစ်အချောထည်စက်နှင့် ပရိဘောဂ) လုပ်ငန်းလိုင်စင်များအား ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အထိ သက်တမ်း (၁) နှစ် တိုးမြှင့်ခွင့်ပြုခြင်း