“ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန သတင်းလွှာ” အတွဲ (၂)၊ အမှတ် (၅) ထုတ်ပြန်ခြင်း (၁ ဇူလိုင်လ ၂၀၂၃)

Previous slide
Next slide

-ဇွန်လအတွင်း ဝန်ကြီးဌာန၏ ဆောင်ရွက်ချက်များ

-CDM ဝန်ထမ်းများအား ထောက်ပံ့ပေးမှု

– ဖယ်ဒရယ်သယံဇာတဆိုင်ရာ ပညာပေးအစီအစဉ်များ

– ဇွန်လအတွင်း တရားမဝင်သစ်ဖမ်းဆီးရရှိမှု

-ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး စကားသံ

-ဆောင်းပါးကဏ္ဍ (အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အပူပိုင်းဒေသများနေ့)

-ကဗျာကဏ္ဍ (သဘာဝ)

-ကာတွန်းကဏ္ဍ

-ဇူလိုင်လအတွင်း သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ကမ္ဘာ့အထိမ်းအမှတ်နေ့များ

(သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန သတင်းလွှာကို တစ်လ တစ်ကြိမ် ထုတ်ပြန်ပါမည်။)

သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ

သတင်းလွှာ အတွဲ(၂)၊ အမှတ်(၅)   ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ရန်